Ngày 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ Khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020) tổ chức hội nghị lần thứ VI, đóng góp ý kiến thông qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

9 tháng đầu năm 2016, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy Tây Hồ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Quận ủy Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình số 01-CTr/QUTH về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2015-2020”; ban hành quy chế giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển và nghỉ hưu với cán bộ; thành lập mới 1 chi bộ, quyết định kết nạp 90 đảng viên…Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc. Toàn quận đã rà soát, thống nhất công tác quản lý, khai thác đối với 25 điểm đất sau thu hồi; thụ lý 569 hồ sơ xin cấp phép xây dựng; cấp 453 giấy phép xây dựng, cho phép 17 trường hợp sử dụng tạm thời hè phố để ôtô, đào đường thi công…

Khánh Thu