Ngày 25/6, Đại hội Đảng bộ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã được tiến hành tại Hà Nội.

Bàn về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010-2015, các đại biểu xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Về công tác chuyên môn, ủy ban sẽ tiến hành sơ kết 6 năm thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách, biện pháp nhằm đoàn kết cộng đồng, huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với các cơ quan hữu quan quan tâm hơn nữa công tác bảo hộ công dân... Trong nhiệm kỳ công tác 2005-2010, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo. Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ được cả hệ thống chính trị quan tâm, triển khai thực hiện. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, ủy ban đã có nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm và đáp ứng yêu cầu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài như Xuân quê hương, cầu truyền hình, kiều bào dự Giỗ tổ Hùng Vương, trại hè thiếu nhi, Đại hội thành lập Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Hội nghị người Việt toàn thế giới... Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 9 người và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên./. Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)