Bạn trẻ lỡ quan hệ tình dục trước hôn nhân vừa có cuộc trò chuyện cùng chuyên gia với chủ đề “Vị của trái cấm”. Lo lắng, bất an, thậm chí hối tiếc sau khi đã trót trao thân là tâm trạng chung của nhiều bạn trẻ