TT - Con đường tơ lụa là nơi chạm mặt kỳ thú giữa các nền văn minh cổ đại, nhưng đó cũng là con đường đẫm máu chiến tranh, xung đột, cướp bóc. Số phận con đường tơ lụa luôn gắn liền với ước vọng hòa bình và dãy trường thành chạy dài theo dòng lịch sử.