Từ năm 1988 đến nay, Việt Nam đã thu hút 9.500 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 98 tỷ USD từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 100 tập đoàn lớn của thế giới. Năm 2007, nước ta đã thu hút được 20,3 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay.