Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, giai đoạn 2016-2020 "Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" được triển khai theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học, trong đó tập trung vào tiếng Anh.

Đây cũng là giai đoạn tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư cho các hoạt động dạy và học ngoại ngữ. Kinh phí đầu tư cho việc triển khai đề án giai đoạn này là hơn 4.300 tỷ đồng. Nội dung trọng tâm từ nay tới năm 2020 của Ngành Giáo dục là rà soát, xây dựng và ban hành chương trình dạy và học ngoại ngữ thống nhất trên toàn quốc, làm cơ sở để phát triển sách giáo khoa; xây dựng hệ thống kiểm tra, đánh giá trong dạy, học ngoại ngữ của Việt Nam theo hướng hội nhập với chuẩn quốc tế.

Minh Khang