UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phê duyệt dự án tu bổ và phục hồi di tích lăng Tự Đức với tổng kinh phí hơn 105 tỷ đồng.

Nhiều hạng mục ở lăng Tự Đức hiện phải thực hiện chống đỡ khẩn cấp.

Dự án sẽ tu bổ các hạng mục của lăng Tự Đức như Lương Khiêm Điện, Chí Khiêm Đường, Lễ Khiêm Vu, Pháp Khiêm Vu, Tiểu Khiêm Trì và khu vực hồ Lưu Khiêm. Trong đó, Lương Khiêm Điện, Chí Khiêm Đường, Lễ Khiêm Vu và Pháp Khiêm Vu được tu bổ hệ khung chính bằng gỗ, nội thất công trình, mái nhà và nền nhà, sân gạch… Hồ Lưu Khiêm được nạo vét, phục hồi hệ thống đường dạo và các đình bằng gỗ…

Lăng Tự Đức (còn được gọi là Khiêm lăng) được xây dựng từ năm 1864, là một trong những công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn, nhưng hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng.