Hanoinet - Trong bản kế hoạch tham gia kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam có một điểm nhỏ rất đáng chú ý là: đẩy mạnh phát triển các loại dịch vụ. Đây được xem là một cách để tăng thu, tạo ra sự phát triển bền vững