Dự án trồng điều cao sản ở 2 xã Ia R'vê và Ia Lốp - huyện Ea Súp, tỉnh Đắc Lắc với tổng vốn đầu tư lên đến 140 tỉ đồng đã trở thành... "phá sản"!