(VietNamNet) - Ngân hàng liên doanh Việt Nga và Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Lào Cai đã ký hợp đồng tài trợ tín dụng cho dự án Thủy điện Nậm Pung.