(HNM) - Ngày 25-6, tại Hội nghị sơ kết 5 năm (2006-2010) thực hiện Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ, nâng cấp đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, Bộ NN&PTNT cho biết, bắt đầu từ năm 2010, bình quân mỗi năm, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư 1.300 tỷ đồng để hoàn thành việc củng cố, bảo vệ, nâng cấp đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam vào năm 2015. Chương trình này sẽ được thực hiện xuyên suốt trong 5 năm (2010 - 2015), với mục tiêu phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp nhận ý kiến của Bộ NN&PTNT kiến nghị với Chính phủ xem xét sớm cho ban hành cơ chế quản lý, duy tu bảo dưỡng đê biển sau đầu tư để áp dụng cho các công trình đê biển ngay sau khi hoàn thành; phân vùng ven biển thành các ô khép kín, độc lập nhằm giảm thiểu diện tích bị ngập lụt, nhiễm mặn bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, góp phần ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế vùng ven biển...