Các nhóm phát xít mới ở Nga dự định kỷ niệm ngày sinh của Adolf Hitler, ba tuần trước khi các lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng (8/5 ở châu Âu và 9/5 tại Nga) đánh dấu sự thất bại của Đức quốc xã.