Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng: Để đoạn tuyệt với ma túy không chỉ đòi hỏi người nghiện có nghị lực và quyết tâm rất cao, mà còn cần tới sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xã hội, nhất là trong vấn đề tạo việc làm