Đầu thu VTC D901 giúp khán giả truyền hình  xem thêm 8 kênh mới (CNN, Fashion TV, Arirang, HTV7, HTV, Star Sport, Australia Network).