(Vietstock) – Theo thông tin từ Sở GDCK Hà Nội (HNX), trong phiên đấu giá 2,000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ tổ chức ngày 24/03 do Kho bạc Nhà nước phát hành đã không có thành viên nào trúng thầu.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm, mỗi kỳ hạn mệnh giá 100,000 đồng, ứng với tổng khối lượng gọi thầu là 1,000 tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 5 năm phát hành vào ngày 28/03/2011 và đáo hạn vào ngày 15/02/2016. Đã có 5 thành viên tham gia đấu thầu với tổng số tiền đăng ký 1,280 tỷ đồng. Lãi suất thấp nhất là 11.95%, lãi suất cao nhất là 12.5%. Tuy nhiên, đã không có thành viên nào trúng thầu. Trái phiếu kỳ hạn 10 năm phát hành vào ngày 28/03/2011, đáo hạn vào ngày 22/02/2021. Với gói thầu này, không có thành viên nào đăng ký tham gia.