Hanoinet - Theo tin từ Bộ Xây dựng, đến nay, Bộ đã tiếp nhận 12 đề xuất thi tuyển quy hoạch Hà Nội mở rộng của các đơn vị tư vấn quốc tế.