KTNT - Tin vui đến với nhiều người nghèo, đặc biệt là học sinh, sinh viên nghèo khi ngày 25/2/2009, trái phiếu của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) chính thức được đấu thầu do Chính phủ bảo lãnh phát hành đợt 1 năm 2009.