Thông báo TTGDCKHN ngày 17.4 cho biết, đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ theo lô lớn (đợt 04 - lô 1/2008) do KBNN phát hành sẽ được tiến hành vào ngày 25.4.