Minh Châu, chuyên viên một cơ quan Nhà nước, trong một đêm đi công tác đã nhận được một cú điện thoại lạ. Tiếng một người đàn ông vang lên ở đầu dây bên kia: “Mày là thằng khốn nạn, dụ dỗ người yêu người khác. Nếu mày không buông tha Lan, tao sẽ đến cơ quan mày làm ầm ĩ!”.