(VietNamNet) - Cứ vào mỗi dịp đầu năm, đô thị bừng lên với âm thanh chiêng trống rộn ràng và màu sắc rực rỡ chói chang của các đoàn lân sư rồng biểu diễn khai trương doanh nghiệp, hàng quán.