(VnMedia)- Đó là một trong những thông tin chính được đưa ra tại buổi lễ ký kết dự án thí điểm hỗ trợ xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử cho Việt Nam diễn ra chiều 20/6 tại Hà Nội.