Mức tăng trưởng của nhóm nền tảng mua sắm này đạt 56% một năm tính đến tháng 6/2016, vượt tỷ lệ 33% của thương mại điện tử và 8% của cửa hàng bách hóa.

Đồ họa về sự phát triển của siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam của công ty nghiên cứu Kantar Worldpanel cho thấy trong các kênh mua sắm tiện lợi đang phát triển, đây là kênh mua sắm giữ vị trí hàng đầu.

Mức tăng trưởng của nhóm nền tảng mua sắm này đạt 56% một năm tính đến tháng 6/2016, vượt tỷ lệ 33% của thương mại điện tử và 8% của cửa hàng bách hóa. Trong đó, phân khúc khách hàng lớn nhất tại siêu thị nhỏ là các gia đình có thu nhập cao.

Kantar Worldpanel dự đoán đến năm 2030, kênh mua sắm hiện đại này sẽ trở nên quan trọng hơn trong nhịp sống hiện đại, cung cấp 15% tổng hàng hóa thông qua các kênh mua sắm, so với mức tỷ lệ 2% khiêm tốn hiện tại.

Dau la 'khach sop' cua sieu thi nho va cua hang tien loi? - Anh 1

Dau la 'khach sop' cua sieu thi nho va cua hang tien loi? - Anh 2

Dau la 'khach sop' cua sieu thi nho va cua hang tien loi? - Anh 3

Dau la 'khach sop' cua sieu thi nho va cua hang tien loi? - Anh 4

Dau la 'khach sop' cua sieu thi nho va cua hang tien loi? - Anh 5

Dau la 'khach sop' cua sieu thi nho va cua hang tien loi? - Anh 6

THẢO MAI

Thảo Mai