Nếu tiền bạc dư giả, bạn có thể hy vọng nắm trong tay quyền đặt tên cho một loài bướm mới được phát hiện ở Mexico. Việc bán đấu giá quyền đặt tên cho loài bướm mới này được tiến hành trên trang web đấu giá Igavel.com với bên rao bán là Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida (Mỹ).