(ATPvietnam.com) - Trong phiên đấu giá ngày 19/11/2007 toàn bộ số cổ phần đem bán đấu giá của Nhà máy Sản xuất ôtô 3 – 2 đã được bán hết với giá bình quân là 25.454 đồng/cp.