Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Nhà máy thủy điện Srok Phu Miệng Idico, Sở GDCK Tp.HCM xin thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần của Nhà máy thủy điện Srok Phu Miệng Idico như sau: