2016 là thời điểm thị trường chuẩn bị những hành trang cần thiết để nâng hạng, đây thực sự là một năm đáng nhớ của chứng khoán Việt.

2016 đánh dấu 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành và phát triển. Đã có những lạc quan, kỳ vọng nhưng cũng không thiếu những cú sốc bào mòn niềm tin nhà đầu tư. Đây là thời điểm thị trường chuẩn bị những hành trang cần thiết để nâng hạng, 2016 thực sự là một năm đáng nhớ của chứng khoán Việt.

Dau an chung khoan Viet Nam 2016 - Anh 1