* Bão số 1 vẫn liên tục thay đổi hướng di chuyển.* Đà Nẵng: Sóng cao bất thường nhấn chìm nhiều ghe nan, thuyền thúng.