Hanoinet - Hôm qua (ngày 28/5), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký quyết định số 26, quy định về hạn mức giao đất ở mới trên địa bàn thành phố.