(SGGPO).- Chiều nay, 5-7, sau khi kết thúc môn thi Hóa Bộ Giáo dục - Đào tạo đã công bố đáp án chính thức 3 môn Toán - Lý - Hóa.

Môn Toán Môn Vật Lý Môn Hóa học Phan Thảo