Bài toán "tìm người thông minh" nhận được rất nhiều đáp án khác nhau từ các độc giả.

Dap an bai toan 'tim nguoi thong minh' - Anh 1

Nhiều độc giả đã sử dụng rất nhiều "mẹo" để giải bài toán này: điền nhiều số vào cùng một ô, điền số thập phân, giai thừa... tuy nhiên đáp án của bài toán hoàn toàn gây bất ngờ.

Đáp án phép cộng là 30 - tổng của 3 ô số. Tuy nhiên, tất cả chữ số bên dưới đều là số lẻ, mà tổng của 3 số lẻ luôn là một số lẻ, nên bài toán này không có đáp án thỏa mãn đề bài.

Nguyễn Thảo(sưu tầm)