Trung tâm Giới thiệu việc làm (Sở LĐTBXH) đang chiêu sinh 30 LĐ (20-45 tuổi, TN THCS trở lên, hộ khẩu Cần Thơ). Ưu tiên: Con liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, chiến sĩ LLVT xuất ngũ, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người hành nghề xe lôi - bagác máy đã chuyển đổi nghề.

(LĐ) - Thời gian học: 120 ngày (hạn đăng ký 30.7), hỗ trợ tiền ăn 10.000 đồng/ngày. Sau khóa học, học viên học tiếp khóa đào tạo nghề hàn nâng cao (6G) tại cơ sở do Cty XKLĐ Sona tổ chức (chi phí tự túc). L.N.G