(HNMO) – Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, bà Rie Vejs-Kjeldgaard cho biết: “Đầu tư phát triển kỹ năng nghề, tăng cường kiến thức và đào tạo là các vấn đề quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Chất lượng nguồn nhân lực và vốn xã hội quyết định hiệu quả kinh tế. Kiến thức và kỹ năng là những động cơ cho tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, góp phần tạo ra các cơ hội bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới trong việc tiếp cận việc làm bền vững và có năng suất”.

Ngày 24/3, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Dự án Thị trường Lao động EU/MOLISA/ILO đã tổ chức Hội thảo Quốc gia “Đào tạo Nâng cao Năng lực dựa vào Cộng đồng” (gọi tắt là CB-TREE). Mục đích của hội thảo là tăng cường đối thoại, chia sẻ bài học kinh nghiệm có được từ chương trình này với các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc gia, các đối tác chính, các phương tiện truyền thông đại chúng và các tổ chức có liên quan khác để lồng ghép phương pháp luận CB-TREE vào các chính sách đào tạo và việc làm cho khu vực kinh tế phi chính thức trên toàn lãnh thổ. Hội thảo có sự tham dự của các cấp lãnh đạo đến từ Bộ LĐ-TB&XH, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế. Tham dự hội thảo còn có các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia lĩnh vực dạy nghề trong nước và quốc tế, đại diện của 61 tỉnh và 11 xã thí điểm nông thôn mới trong Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam trong bước chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường là làm thế nào để người tìm việc có trình độ và chuyên môn phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng của chủ sở hữu lao động. CB-TREE đã giải quyết được nhu cầu cấp bách này thông qua việc phối kết hợp giữa các cơ quan thuộc khu vực nhà nước và tư nhân để đào tạo cho các nhóm mục tiêu dựa trên nhu cầu thực tiễn, từ đó trang bị cho lực lượng lao động này các kỹ năng nghề phù hợp để tìm được việc làm, mang lại các cơ hội thu nhập ở địa phương và giúp quê hương mình phát triển. Theo đó, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng và năng lực kinh doanh thông qua đào tạo để họ có khả năng kinh doanh và tìm được việc làm. Với mục tiêu tổng thể của chương trình là hỗ trợ cho 400 đối tượng hưởng lợi tại hai xã Thạch Văn và Mỹ Lộc của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, đã có 384 đối tượng tham gia vào các hoạt động của chương trình, đạt 96% so với chỉ tiêu ban đầu là 75% (trong đó có 279 phụ nữ, chiếm 72,7% tổng số người tham gia). 65% tổng số hộ dân tham gia chương trình được hỏi cho biết thu nhập của họ đã tăng lên so với trước đây. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề cho biết: “Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được Chính phủ giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của Đề án là hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn; Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập của lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Do vậy, chương trình thí điểm CB-TREE đã và đang là những bài học kinh nghiệm đáng quý, góp phần cùng với Chính phủ nỗ lực đẩy mạnh các cơ hội kinh tế cho người dân ở các vùng nông thôn”. Ông Hans Farnhammer, Bí thư thứ nhất phụ trách phát triển thương mại của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam nhận xét: “Chương trình Đào tạo Nâng cao Năng lực dựa vào Cộng đồng (CB-TREE) đã góp phần tạo việc làm bền vững và nâng cao năng lực cho các nhóm thiệt thòi, phụ nữ nông thôn, thanh niên và dân tộc thiểu số. Chúng tôi cũng rất biết ơn nếu như mọi việc được hoàn thành, Dự án Thị trường Lao động EU/MOLISA/ILO sẽ đóng vai trò then chốt trong một chương trình của chính phủ nhằm nhân rộng CB-TREE trong tương lai ở Việt Nam”. Dự án Thị trường Lao động EU/MOLISA/ILO do Liên minh Châu Âu tài trợ đã triển khai chương trình CB-TREE trong 24 tháng, từ tháng 4 năm 2009. Đối tác chính về phía chính phủ là Bộ LĐ-TB&XH, đại diện là Tổng cục Dạy nghề. Các đối tác thực hiện khác là Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh, các tổ chức thuộc chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân dân các xã thí điểm, các tổ chức quần chúng và cộng đồng địa phương. Sự tham gia nhiệt tình và tích cực của các đối tác này đã đóng vai trò then chốt, quyết định sự thành công của chương trình CB-TREE lần đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam.