NDĐT- Trường Đại học Luật Hà Nội đã mở chương trình đào tạo 850 sinh viên về luật Người khuyết tật .

Chương trình được triển khai từ năm 2012 trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Luật Hà Nội, tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và chính phủ Ireland.

Luật Người Khuyết tật được đưa vào chương trình giảng dạy chính thức của Đại học Luật Hà Nội với mục tiêu giúp các luật sư, thẩm phán tương lai bảo vệ tốt hơn quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Luật Người Khuyết tật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1- 2011, gồm 10 chương, 53 điều, thay thế Pháp lệnh về người tàn tật năm 1998. Văn bản đã luật hóa quyền của hơn bảy triệu người khuyết tật Việt Nam, tương đương với 8% dân số cả nước.

Theo giám đốc ILO tại Việt Nam Gyorgy Sziraczki, Việt Nam đã có một bước tiến quan trọng bảo vệ quyền của người khuyết tật thông qua việc đưa những quyền này vào luật, nhưng thực thi luật lại là một nhiệm vụ còn khó khăn hơn.

Ở Việt Nam, còn ít người khuyết tật có việc làm và thu nhập ổn định. So với các nhóm lao động khác, tỷ lệ thất nghiệp của người khuyết tật cao hơn nhiều, ở mức 30%.

Số người khuyết tật được tiếp cận với các chương trình vay vốn và cơ hội học nghề còn khá thấp. Trong số 1,5 triệu người được đào tạo nghề hằng năm ở Việt Nam, chưa đầy 0,4% là người khuyết tật.
Trong hai năm qua, chỉ 1% trong tổng số 8.000 hội viên Hội Người Khuyết tật Hà Nội được tiếp cận với các chương trình tài chính vi mô.

NGÂN ANH