QĐND Online - Ngày 17-4, Học viện Biên phòng tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành với sự tham gia của gần 100 đại biểu là các nhà khoa học, tướng lĩnh trong và ngoài quân đội.

Gần 30 tham luận của các đại biểu đã tập trung làm rõ và khẳng định những phương pháp, cách làm có hiệu quả; kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Học viện Biên phòng trên các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý rèn luyện học viên, xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị….

Các đại biểu tham dự hội thảo

Trong 50 năm, Học viện Biên phòng đã đào tạo được 30 khóa sĩ quan biên phòng, 25 khóa sĩ quan phân đội bậc đại học, 12 khóa cao học, 10 khóa đại học cho học viên quân sự Lào và Cam-pu-chia…. Từ năm 2010 đến nay, học viện được giao đào tạo trình độ tiến sĩ và đang đào tạo 3 khóa nghiên cứu sinh. Gần 2,4 vạn cán bộ, sĩ quan biên phòng đã tốt nghiệp ra trường, trong đó có hàng nghìn cán bộ, sĩ quan là con em các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Phúc, Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo khẳng định: Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, học viện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội, xây dựng lực lượng biên phòng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia…

Tin, ảnh: VŨ XUÂN DÂN