Nhiều người buôn đào rừng từ miền núi về Hà Nội bán trong dịp Tết này cho biết: Giá thấp nhất mỗi cây cũng 400.000đồng. Cao nhất có cây được "hét giá" lên tới hàng chục triệu.