Cách này so với việc đem tiền đi quảng cáo trên các phương tiện truyền thông thì hiệu quả hơn nhiều chứ. Vì thế, dù không có lãi, thậm chí là lỗ chúng tôi vẫn làm và lấy lãi ở những chương trình khác bù vào. Kỳ vọng vào doanh thu của đĩa hài gần như là điều không tưởng.