Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, Daniel bác bỏ lo ngại của nhiều người về tương lai của anh khi so sánh anh với các ngôi sao khác cũng nổi tiếng từ khi còn quá trẻ.