(VOV) - Thông tin do ông Trần Kiệm ở khu phố 9, phường 5, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cung cấp.

LS Phạm Hữu Mỹ, quê quán: Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An LS Cao Đăng Bơ, quê quán: Tùng Lâm, Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An. LS Phạm Văn Kênh, quê quán: Tân Hưng, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. LS Phạm Văn Long, quê quán: Mỹ Hòa, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An LS Phạm Văn Hùng, quê quán: Hùng Phú, Diễn Hùng, Diễn Châu, Nghệ An LS Lê Văn Thúy, quê quán: Đại Thành, DIễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An. LS Trần Minh Đức, quê quán: Cao Kim, Diễn Kim, Diễn Châu, Nghệ An LS Lê Văn Ngọ, quê quán: Thống Nhất, Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An LS Hà Văn Đảm, quê quán: Đoan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ. LS Ngô Đức Hạt, quê quán: Thôn Vũ, Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ. LS Phùng Văn Thiết, quê quán: Vực Giang, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Tây. LS Nguyễn Ngọc Cẩn, quê quán: Thôn Ba, Vũ Quý, Vũ Thư, Thái Bình. LS Nguyễn Ngọc Nghi, quê quán: Hội Thịnh, Hợp Thịnh, Tam Dương, Phú Thọ. Thân nhân những LS có tên trong danh sách trên có điều gì cần hỏi lại xin liên hệ ông Trần Kiệm ở khu phố 9, phường 5, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, số điện thoại: 0982.544.135./.