Chúng tôi trân trọng giới thiệu danh sách các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch QH Chủ tịch Quốc hội: Ông Nguyễn Sinh Hùng Các Phó Chủ tịch Quốc hội: - Bà Tòng Thị Phóng - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ông Uông Chu Lưu - Ông Huỳnh Ngọc Sơn; Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn lại gồm các ông, bà: Phan Xuân Dũng, Ksor Phước, Nguyễn Hạnh Phúc, Đào Trọng Thi, Nguyễn Văn Giàu, Trần Văn Hằng, Phùng Quốc Hiển, Nguyễn Văn Hiện, Nguyễn Kim Khoa, Phan Trung Lý, Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Nương. Tác giả : Ngọc Hà Ý kiến bạn đọc (0)