Trong tháng 04/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Ngày giao dịch

Số tiền

Thông tin ủng hộ

10/4/2012

300,000

Nguyễn Duy Hải, Q 10 ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

10/4/2012

500,000

IBVCB.1004120548059001. Ủng hộ gia đình chị Phạm Thị Hoa

10/4/2012

200,000

IBVCB.1004120878369001.ủng hộ cháu Vũ Lê Thanh Trường

10/4/2012

100,000

IBVCB.1004120994507001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

9/4/2012

200,000

Hoang Thi Thanh Thuy ủng hộ cháu Nguyễn Hà Anh Thư

9/4/2012

200,000

Le Thi Thu Nga ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

9/4/2012

300,000

IBVCB.0904120552347001.ủng hộ cháu Nguyễn Hà Anh Thư

9/4/2012

500,000

Nguyen Thi Tram ủng hộ cháu Bùi Thị Yến

9/4/2012

200,000

Ngô Quốc Bảo Ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng

9/4/2012

100,000

IBVCB.0904120609591003.ủng hộ cháu Nguyễn Hà Anh Thư

9/4/2012

1,500,000

IBVCB.0904120798489001.ủng hộ cháu Nguyễn Hà Anh Thư

9/4/2012

200,000

IBVCB.0904120079749008.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

9/4/2012

200,000

IBVCB.0904120284141007.ủng hộ cháu Bùi Thị Yến

9/4/2012

200,000

IBVCB.0904120940157006.ủng hộ chị Lưu Thị Hoa

9/4/2012

200,000

IBVCB.0904120378981005.ủng hộ anh Lê Thiện Dương

9/4/2012

200,000

IBVCB.0904120598005004.ủng hộ cháu Trần Duy Thoại

9/4/2012

200,000

IBVCB.0904120481025003.Ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng

9/4/2012

200,000

IBVCB.0904120623729002.ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

9/4/2012

300,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ cháu Trần Duy Thoại

9/4/2012

400,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ gia đình anh Nguyễn Phước Sơn

9/4/2012

400,000

Ngo Quoc Bao Ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng

9/4/2012

200,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung

9/4/2012

300,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ chị Nguyễn Thị Nhựt

9/4/2012

400,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ chị Dương Thị Dung

9/4/2012

100,000

IBVCB.0904120085843004.ủng hộ bà Nguyễn Thị Bé

9/4/2012

500,000

Ta Uyen Diem ủng hộ bé Võ Dương Đông

9/4/2012

300,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ em Bùi Thị yến

9/4/2012

300,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ gia đình anh Mai Văn Thân

9/4/2012

250,000

IBVCB.0904121019257002.ủng hộ gia đình chị Phạm Thị Hoa

9/4/2012

250,000

IBVCB.0904120633081001.ủng hộ bé Võ Dương Đông

9/4/2012

200,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ chị Trần Thị Hoa ở An Giang

9/4/2012

200,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

9/4/2012

300,000

Doan Minh Cuong ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng

9/4/2012

300,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ chị Phan Thị Lan

9/4/2012

200,000

Ngo Quoc Bao ủng hộ bé Võ Dương Đông

9/4/2012

200,000

Ho Thi Cam Hong ủng hộ cháu Nguyễn Hà Anh Thư

9/4/2012

200,000

Bui Thi Ngoc Nga: bé Quynh Anh ủng hộ cháu Nguyễn Hà Anh Thư

8/4/2012

1,000,000

IBVCB.0804120382595001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

8/4/2012

100,000

Bạn đọc có 0071001398863 ủng hộ

7/4/2012

500,000

IBVCB.0704120248225001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

7/4/2012

1,000,000

To Hong Hanh ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

7/4/2012

400,000

IBVCB.0704120154989001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

100,000

Nguyen Thi Thu Huong ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

500,000

ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

500,000

IBVCB.0604120992271001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

300,000

IBVCB.0604120327411001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

200,000

IBVCB.0604120390483001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

500,000

IBVCB.0604120432555001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

1,000,000

IBVCB.0504120093869001.ủng hộ cháu Bùi Thị Yến

6/4/2012

500,000

IBVCB.0604121004091001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

100,000

IBVCB.0604120962041001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

500,000

IBVCB.0604121003277001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

100,000

IBVCB.0604120738983002.ủng hộ cháu Bùi Thị Yến

6/4/2012

200,000

IBVCB.0604120054709001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

250,000

IBVCB.0604120804961005.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

400,000

IBVCB.0604120053223002.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

600,000

IBVCB.0604120633281001.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

300,000

IBVCB.0604120443455002.ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

500,000

Hoang Tuan Anh ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

250,000

IBVCB.0604120715773002.ủng hộ chị Lưu Thị Hoa

6/4/2012

250,000

IBVCB.0604120853453001.ủng hộ cháu Bùi Thị Yến

6/4/2012

500,000

Le Thi Truc Ly ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

500,000

Le Thanh Hai ủng hộ cháu Nguyễn Lê Thanh Trúc

6/4/2012

500,000

Tran Quoc Khang ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

1,000,000

Quan Ngoc Ly ủng hộ chị Dương Thị Dung

6/4/2012

100,000

Nguyen Thi Tram ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

6/4/2012

1,000,000

Nguyen Thi Tuyet ủng hộ gia đình ông Vương Mua

6/4/2012

200,000

Minh Nhật, Q 3 ủng hộ cháu Trần Duy Thoại

6/4/2012

2,000,000

Eric Huyền Dy ủng hộ cháu Phạm Văn Sơn

5/4/2012

100,000

IBVCB.0504120543835001.ủng hộ chị Lưu Thị Hoa

5/4/2012

200,000

Vu Le Thanh Huong ủng hộ chị Lưu Thị Hoa

5/4/2012

100,000

IBVCB.0504120705899002.ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng

5/4/2012

300,000

Nguyen Dinh Khoa ủng hộ cháu Bùi Thị Yến

5/4/2012

300,000

IBVCB.0504120276845002.ủng hộ bà Trần Kim Mạn

5/4/2012

1,000,000

Nguyen Thi Phuoc Thao: Ali và chị Thanh Huong ủng hộ gia đình chị Võ Thị Nga

5/4/2012

3,120,000

Nguyen Thi Phuoc Thao: Ha C Hau ủng hộ cháu Thái Thanh Tùng

5/4/2012

200,000

IBVCB.0504120101417001.Bé Ngoc Va Phu ủng hộ gia đình chị Bùi Thị Yến

5/4/2012

40,000

IBVCB.0504120019721002.ủng hộ cháu Nguyễn Minh Quân

5/4/2012

500,000

Doan Que Huong ủng hộ cháu Bùi Thị Yến

5/4/2012

2,000,000

Duong Chi Thanh ủng hộ anh Lê Thiện Dương

5/4/2012

500,000

Đức Long ủng hộ bà Trần Kim Mạn

5/4/2012

300,000

Lớp C2 K45 - Dược HN ủng hộ chị Lưu Thị Hoa

5/4/2012

500,000

Mai Thanh Hiền, Bình Thạnh ủng hộ Nguyễn Phước Sơn

4/4/2012

150,000

Chị Linh, Phuong, Huyen ủng hộ anh Lê Thiện Dương

4/4/2012

200,000

IBVCB.0404120669061002.ủng hộ chị Lưu Thị Hoa

4/4/2012

300,000

Nguyen Bao Chung ủng hộ chị Lưu Thị Hoa

4/4/2012

100,000

Dao Trong Nghia ủng hộ anh Phạm Văn Hưởng

4/4/2012

400,000

Dong Khac Thu ủng hộ chị Dương Thị Dung: 200,000; ủng hộ chị Trần Thị Hoa: 200,000

4/4/2012

200,000

Lê Thị Kim Xuân C11, khu Văn Minh, An Phú, Q2 ủng hộ ông Bùi Công Thoại

03/04/2012

400,000

Gia đình ông Trần Văn Thìn 556, Nguyễn Trãi, P8, Q5 ủng hộ gia đình chị Võ Thị Nga

03/04/2012

150,000

Trần Quốc Thắng 556, Nguyễn Trãi, P8, Q5 ủng hộ gia đình chị Phan Thị Lan

03/04/2012

150,000

Trần Quốc Thắng 556, Nguyễn Trãi, P8, Q5, ủng hộ chị Nguyễn Thị Hằng

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ chị Dương Thị Dung

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ Nguyễn Huy Tuấn

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ g anh Nguyễn Tiến Hưng

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ cháu Nguyễn Văn Nam

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ cháu Nguyễn Thị Yến

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ gia đình anh Trương Minh Thắng

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ chị Nguyễn Thị Nhựt

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ gia đình anh Đỗ Phú Kim

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ gia đình anh Mai Văn Thân

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ chị Lê Thùy Dương

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ chị Võ Thị Nga

03/04/2012

500,000

Nguyễn Đình Đông, P Thạnh Lộc ủng hộ bàTrần Kim Mạn

03/04/2012

500,000

Cao Thị Bảo Minh, 606, Trần Hưng Đạo, Q5 ủng hộ anh Mai Văn Thân

3/4/2012

1,000,000

Cao Nguyen Hung ủng hộ ông Trần Văn Thoại 500,000; ủng hộ chị Võ Thị Nga 500,000

3/4/2012

200,000

IBVCB.0304120393427002.ủng hộ cháu Nguyễn Văn Phong

3/4/2012

500,000

Hoang Thi Ngoc Mai ủng hộ anh Lê Thiện Dương

3/4/2012

500,000

IBVCB.0204120642581004.ủng hộ ông Huỳnh Ngọc Anh

3/4/2012

100,000

IBVCB.0304120008795001.ủng hộ bà Trần Kim Mạn

3/4/2012

589,000

Nguyen Song Thao ủng hộ chị Lê Thùy Dương, ông Bùi Côn Thoại, anh Phan Duy Chung

3/4/2012

300,000

IBVCB.0204120967135003.ủng hộ chị Ngô Thị Nhinh

3/4/2012

300,000

IBVCB.0204120550135002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung

3/4/2012

300,000

IBVCB.0204120431183001.ủng hộ cháu Tôn Văn Dũng