Ngày 15-10, Đại tá Vũ Văn Viện, Trưởng Phòng Tham mưu, CATP Hà Nội đã thông tin tới báo chí về Hội thảo khoa học: “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới, tầm nhìn 2025”.

Danh gia toan dien thuc trang moi truong Ha Noi - Anh 1

Hội thảo do CATP Hà Nội khởi xướng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc đồng tổ chức. Hội thảo được tiến hành sáng 24-11, tại Hội trường CATP Hà Nội với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về kết quả quán triệt, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và thành phố Hà Nội về bảo vệ môi trường trong thời gian qua.

Đồng thời, sẽ đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng ô nhiễm môi trường và kết quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua; vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức chính trị, xã hội và các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức, vận động nhân dân, tín đồ tôn giáo tham gia phong trào bảo vệ môi trường; phân công, phân cấp, phối hợp bảo vệ môi trường; các giải pháp, biện pháp chương trình, kế hoạch hành động đã triển khai; kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mẳc, bất cập và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn; trao đổi, nhân rộng các mô hình, tấm gương tiêu biểu về bảo vệ môi trường...

Từ những dự báo về tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường; xu hướng hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong thời gian tới, Hội thảo sẽ đề xuất, kiến nghị những giải pháp vừa mang tính chiến lược, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, cũng như huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và chủ động hội nhập quốc tế của Thủ đô trong tình hình mới.

Thông qua Hội thảo, ngoài muc đích trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất về các nội dung trên, Ban Tổ chức muốn gửi thông điệp đầy ý nghĩa về bảo vệ môi trường và khát vọng sống của mỗi chúng ta trong môi trường “xanh - sạch - đẹp” và mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, phối hợp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí để Hội thảo thành công tốt đẹp.