Ngày 16.2, UBND và LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác năm 2016.

Danh gia ket qua phoi hop cong tac nam 2016 - Anh 1

Trong năm 2016, thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức các phong trào thi đua, kết quả đã có hơn 5.000 đề tài, sáng kiến áp dụng trong công tác... Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị các cấp CĐ tiếp tục tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, đặc biệt là cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, góp phần hoàn thành các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh...

Đ.T.K