Vành xe cơ giới nói chung và vành hợp kim nhẹ nói riêng là một linh kiện quan trọng được sử dụng trên các loại ô tô.

Danh gia do ben moi goc cua vanh hop kim nhe o to bang phuong phap thuc nghiem - Anh 1

Danh gia do ben moi goc cua vanh hop kim nhe o to bang phuong phap thuc nghiem - Anh 2

Danh gia do ben moi goc cua vanh hop kim nhe o to bang phuong phap thuc nghiem - Anh 3

Danh gia do ben moi goc cua vanh hop kim nhe o to bang phuong phap thuc nghiem - Anh 4

Danh gia do ben moi goc cua vanh hop kim nhe o to bang phuong phap thuc nghiem - Anh 5

Danh gia do ben moi goc cua vanh hop kim nhe o to bang phuong phap thuc nghiem - Anh 6