Lâu nay tôi thường xuyên đọc báo Lao Động online. Theo tôi trang có chất lượng cao nhất ở báo Lao Động là trang Kinh tế. Ở trang này, tôi tìm thấy những thông tin có tính chuyên môn, chuyên biệt cao.