(PL)- Việc chuyển đổi chức năng khu sân golf - thể dục thể thao - nhà ở thành khu dân cư cần dành tỉ lệ diện tích đất thích hợp cho công trình thể dục thể thao, cây xanh, không gian mở…

Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc chuyển đổi chức năng sân golf - thể thao - nhà ở tại phường An Phú, quận 2, TP.HCM thành khu dân cư theo công văn của Văn phòng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của UBND TP.HCM như trên.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý: Để đưa sân golf này ra khỏi danh mục các sân golf dự kiến phát triển đến năm 2020, UBND TP.HCM cần thực hiện quy trình đưa sân golf ra khỏi danh mục theo chỉ đạo của Thủ tướng. Nếu được Thủ tướng chấp thuận, UBND TP.HCM cần tổ chức điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và các quy hoạch đô thị có liên quan trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Sân golf trên nằm trong dự án Khu liên hợp sân golf - thể dục thể thao - nhà ở do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn đầu tư.

HOÀNG VÂN