Đảng sinh ra từ dân

Hát Quốc tế ca - thắm đẫm hồn nước Việt Cờ Búa Liềm hiển hiện Màu vàng hơn sắc quánh mật ong Búa dựng xây và liềm gặt lúa đồng Trần Phú và Lê Hồng Phong Nguyễn Văn Cừ và Ngô Gia Tự Ngã xuống trở thành lịch sử Và dòng chữ đỏ sáng nghìn trang Nguyễn Thị Minh Khai đề thư cánh cửa nhà lao 'Càng đánh, càng tra, càng kiên quyết' Ra pháp trường với dáng đi lẫm liệt 'Một người gang thép' - Hoàng Văn Thụ hy sinh. Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo Nhà đầy Buôn Ma, khám lửa Sài Gòn Lớp học Mác - Lê sau song sắt Chân trong cùm, tim vẫn đỏ như son. Đảng phất cao cờ lãnh đạo Đảng viên là 'đầy tớ nhân dân' 'Chớ lên mặt làm quan cách mạng' Bác Hồ đã dặn bao lần 'Đảng ta là đạo đức là văn minh' Hồ Chí Minh viết câu thơ tỏa sáng Vâng! Những đảng viên cộng sản Suốt một đời theo đạo lý nhân văn Đất nước vua Hùng thời đại mới Nghe vang vang từng nhịp trống đồng Cờ Đảng soi đường ta đi tới Đẹp thêm trăm lần gấm vóc non sông.