QĐND Online - Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy BBĐBP và Tỉnh ủy Lào Cai, sáng 18-4, Đảng ủy BĐBP Lào Cai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

QĐND Online - Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy BBĐBP và Tỉnh ủy Lào Cai, sáng 18-4, Đảng ủy BĐBP Lào Cai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Theo đó, các đảng viên được học tập, quán triệt: nội dung Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XI của Thường vụ Đảng ủy BĐBP; kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XI của Tỉnh ủy Lào Cai; kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XI của Đảng ủy BĐBP tỉnh. Hội nghị được nghe toàn văn bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Cuối chương trình là giải đáp các ý kiến của đảng viên sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Chương trình học tập, quán triệt các nội dung trên đối với các đối tượng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên khối cơ quan Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh sẽ bế mạc vào ngày 19/4/2012. Sau khi được học tập, quán triệt các nội dung, các đảng bộ 11 đồn biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tiếp tục tổ chức lớp thứ 3 cho các đảng viên ở đảng bộ cơ sở và tiếp tục thực hiện các nội dung lấy ý kiến đóng góp, tự phê bình và phê bình đối với mỗi đảng viên trong Đảng ủy.

Tin, ảnh: Việt Lào