Ba chị em lần lượt đã 92, 94 và 96 tuổi đều mắc chứng đãng trí của tuổi già cùng sống trong một ngôi nhà. Một buổi tối bà già 96 tuổi quyết định đi tắm.