Tại nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, Liên chi hội di sản văn hóa văn nghệ tỉnh Thanh Hóa đã chúc mừng và dâng tặng Đại tướng chiếc trống đồng cùng đoản kiếm.