(CafeF) - Người đàn bà quyền lực nhất phố Wall đã ra đi, người ta đang băn khoăn về việc ai sẽ có đủ khả năng thay thế.